Dentální hygiena

Dentální hygiena je poměrně mladým oborem, nicméně již získala ve stomatologické péči své nezastupitelné místo. Cílem je preventivně zabránit veškerým problémům v dutině ústní a vyléčit či zastavit již vzniklá onemocnění.
Vyšetřením stavu chrupu

Vyšetření dásní, parodontu a úrovní zubní hygieny. Provádí diagnostiku pomocí odborného vyšetření a stanovení parodontologických indexů.

Na základě výsledků

Podle výsledků uvedených vyšetření indikuje individuální prevenci snižující riziko vzniku onemocnění, případně provádí léčbu onemocnění již vzniklého.

Léčebné úkony

Mezi léčebné úkony dentální hygienistky patří odstraňování zubního kamene (jak naddásňového, tak i poddásňového) a odstraňování zubního plaku.

Odborné poradenství

Nedílnou součástí její práce je individuální motivace a výuka správné ústní hygieny, doplněná o odborné poradenství při výběru vhodných pomůcek k domácí hygieně každého pacienta.

Estetické úkony

Jedná se zejména o odstraňování pigmentů z čaje, kávy a cigaret; čištění zubů na původní barvu; profesionální bělení zubů metodou domácí; drobné estetické úpravy chrupu.

Rady odborníků

Všechny postupy, léčebná opatření, instruktáže, motivace i kontroly pacientů provádí diplomovaná dentální hygienistka vždy ve spolupráci a za pravidelných konzultací se stomatologem.

Poznejte nás

Dentální hygienistka se zabývá vyšetřením stavu chrupu, dásní, parodontu a úrovní zubní hygieny. Provádí diagnostiku pomocí odborného vyšetření a stanovení parodontologických indexů.

Na základě výsledků uvedených vyšetření indikuje individuální prevenci snižující riziko vzniku onemocnění, případně provádí léčbu onemocnění již vzniklého. Mezi léčebné výkony dentální hygienistky patří odstraňování zubního kamene (jak naddásňového, tak i poddásňového) a odstraňování zubního plaku. Nedílnou součástí její práce je individuální motivace a výuka správné ústní hygieny, doplněná o odborné poradenství při výběru vhodných pomůcek k domácí hygieně každého pacienta.

K stěžejním činnostem dentální hygienistky patří výkony estetické. Jedná se zejména o odstraňování pigmentů z čaje, kávy a cigaret; čištění zubů na původní barvu; profesionální bělení zubů metodou domácí; drobné estetické úpravy chrupu.

Všechny výše uvedené postupy, léčebná opatření, instruktáže, motivace i kontroly pacientů provádí dentální hygienistka vždy ve spolupráci a za pravidelných konzultací se stomatologem.


Pokud se setká s problémem, který již přesahuje její odbornost nebo na který není její ordinace vybavena, odesílá pacienta na specializované pracoviště.